Populárně-naučná přednáška EXEMPLA TRAHUNT na téma Zajímavý svět plísní

 

Zajímavý svět plísní

přednášející:
Ing. Petra Moťková, Ph.D.
Katedra biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické
termín:
27. února 2013
místo:
Střední průmyslová škola chemická, Pardubice
kontaktní osoba:
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon:
466 036 482
e-mail:
 
Plísně jsou kolem nás, provázejí nás životem.
 
V teoretické části budou studenti seznámeni s obecnou charakteristikou mikroskopických vláknitých hub, s nejdůležitějšími zástupci a jejich pozitivními a negativními vlastnostmi. V praktické části budou potom studentům ukázány jednotlivé plísně na živných médiích a budou si moci prohlédnout mikroskopické preparáty plísní.