Na Fakultě chemicko-technologické pokračují semináře pro pedagogy středních škol

Na pátek 15. listopadu připravili pracovníci Fakulty chemicko-technologické další z řady oblíbených seminářů pro středoškolské učitele chemie. Tentokrát se u řečnického pultu vystřídají následující osobnosti světa chemie:
 
Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství
 
DDT – drby a data toxikologů
Ing. Pouzar přednese dramatický příběh chemické sloučeniny známé pod zkratkou DDT. Tento prostředek k hubení hmyzu, který na sklonku druhé světové války zachránil milióny životů lidem, kteří by jinak podlehli tyfu, moru a malárii, se pak v šedesátých letech minulého století stal obecně zavrhovaným předobrazem lidské zpupnosti a necitlivosti vůči životnímu prostředí.
 
Ing. Jana Luxová, Ph.D., Katedra anorganické technologie
 
Testování anorganických antikorozních pigmentů aneb lze zastavit korozi kovů?
Přednáška Ing. Luxové je zaměřena nejen na teoretickou problematiku, která souvisí s korozí kovů, ale zejména na možnosti testování antikorozní účinnosti anorganických pigmentů. Součástí přednášky je i seznámení se s jednotlivými antikorozními testy a s přístrojovým vybavením, které má její pracoviště k dispozici.
 
termín:
15. 11. 2013 od 10:00 hodin
 
místo konání:
budova HB, posluchárna S20 (1. NP, přízemí)
 
kontaktní osoba:
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
 
telefon:
466 037 075
 
e-mail:
patrik.parik@upce.cz