Prezentace studentů doktorských studijních programů ÚSII

Prezentace výsledků vědeckého bádání studentů doktorských studijních programů Ústavu systémového inženýrství a informatiky.

Datum konání:     30. května 2014
Místo konání:       EA-02030
Předsedající:        prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
 
 
Program
 
9.00     Ing. Martin Lamr
Optimalizace portfolia projektu řízení
 
10.00   Ing. Renáta Bílková
Optimalizace e-obchodu
 
11.00    Ing. Oldřich Horák
Hlasová identifikace uživatele při autentizaci