Fakulta filozofická pokračuje v cyklu přednášek v německém jazyce

Také v roce 2013 pokračuje Fakulta filozofická v sérii přednášek realizovaných na gymnáziích a středních školách v Pardubickém kraji. Přednášky jsou v německém jazyce a přibližují studentům nejrůznější témata.
 
23. 1. 2013 GYMNÁZIUM VYSOKÉ MÝTO
 
1)
Přednášející: Mgr. Pavel Knápek
Téma přednášky: Ausgewählte Nobelpreisträger für Literatur aus den deutschsprachigen Ländern - Vybraní nositelé Nobelovy ceny za literaturu z německy mluvících zemí
 
Přednáška nejdříve představí kritéria pro výběr kandidátů na Nobelovu cenu za literaturu a ukáže, jak se tato kritéria během času měnila. Dále bude vysvětlen význam nejdůležitějších německy mluvících nositelů Nobelovy ceny. Poté budou mít účastníci možnost ověřit si své znalosti o tématu v testu.
 
 
2)
Přednášející: PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
Téma přednášky: Interkulturelle Kompetenz
 
Přednáška je rozdělena do dvou částí – v teoretické části se posluchači dozvědí, co to znamená interkulturní kompetence, jaké je její pozadí, základní požadavky a co to je být „interkulturně příslušný“. V praktické části je pak pro ně připraveno několik úkolů.