Fakulta filozofická realizuje cyklus populárně-naučných přednášek v německém jazyce

Katedra cizích jazyků Fakulty filozofické připravila pro studenty středních škol a gymnázií sérii přednášek v německém jazyce.
 
Rodilá mluvčí PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D., a Mgr. Pavel Knápek, Ph.D., vyráží na střední školy, aby se studenty komunikovali v němčině a současně je seznámili s možnostmi studia na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.
 
První přednášky se uskuteční v následujících místech a školách:
 
     14. 11. Gymnázium Česká Třebová
     30. 11. Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi
       3. 12. Gymnázium Mozartova v Pardubicích
  
 
 
 
Studenti uslyší přednášku na téma Vybraní nositelé Nobelovy ceny za literaturu z německy mluvících zemí - Ausgewählte Nobelpreisträger für Literatur aus den deutschsprachigen Ländern. Nejdříve se seznámí s kritérii pro výběr kandidátů na Nobelovu cenu za literaturu a jak se tato kritéria během času měnila. Přednášející jim vysvětlí význam nejdůležitějších německy mluvících nositelů Nobelovy ceny. Poté budou mít účastníci možnost ověřit si své znalosti o tématu v závěrečném vědomostním testu.
 
Pro přednášky na dalších školách jsou připravena také následující témata:
 
     Interkulturelle Kommunikation
     Jugendsprache in Deutschaland
     Kulturthema Essen – Speisekarten im Vergleich
     Musikszene in Deutschland