Společné setkání zástupců institucí FF

Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Katedra věd o výchově


Vás srdečně zve na


společné setkání zástupců institucí,
ve kterých probíhají odborné praxe studentů oboru Resocializační pedagogika


termín: středa 19. září 2012 v 10 hodin
místo: zasedací místnost děkanátu Fakulty chemicko-technologické, budova HA


program:

  • představení studijního oboru Resocializační pedagogika
  • studentské praxe a jejich zaměření
  • rozvoj spolupráce s institucemi
  • zpětná vazba z institucí


Svou účast prosíme potvrďte na e-mail: setkaniinstituci@upce.cz.