Fakulta restaurování představí středoškolákům své umění

Fakulta restaurování vyráží na turné po středních školách, aby studentům-středoškolákům formou populárně-naučných přednášek představila nejrůznější restaurátorské techniky, výsledky svých prací a seznámila je se samotnou fakultou.
 
 
19. listopad - Turnov: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
 
Fakultu restaurování bude reprezentovat Mgr. art Luboš Machačko, který představí jednotlivé obory studia a následně seznámí studenty s nejzajímavější restaurátorskou problematikou, restaurátorskými průzkumy uměleckých děl nebo s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu, konkrétně snímání transferů nástěnných maleb v Očistcové kapli v piaristické koleji v Litomyšli.
 
 
27. listopad - Hořice: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská
 
Fakultu restaurování bude zastupovat pan Mgr. art. Jakub Ďoubal (asistent ateliéru kamene) a pan BcA. Daniel Hvězda (student magisterského studia oboru restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury). Po obecném úvodu představí kolegové využití nových moderních technologií v oblasti restaurování (využití laseru, 3D skeneru atd.), konkrétní poznatky z restaurování Kamenné kašny v Kutné Hoře, dále pak výsledky restaurování štukové výzdoby a soch v kapli sv. Isidora, v obci Křenov, okr. Svitavy.