Prezentační seminář absolventských prací 19.10.2012

Fakulta restaurování si Vás dovoluje pozvat na Prezentační seminář absolventských prací, který se uskuteční v pátek 19. října 2012 Kongresovém sále státního zámku Litomyšl.

Hlavní náplní semináře bude představení závěrečných prací absolventů naší fakulty, úspěšně obhájených v akademickém roce 2009/2010 a 2011/2012. Prezentovány budou jednak teoretické a praktické práce absolventů bakalářského stupně studia, jednak diplomové práce absolventů navazujícího magisterského studijního programu. Seminář je zároveň jednou z akcí, pořádaných naší Fakultou k nadcházejícímu dvacátému výročí existence restaurátorského školství v Litomyšli.

Prezentované práce svým obsahem reprezentují průřez všech čtyř bakalářských a dvojice magisterských oborů, které jsou v současné době vyučovány na naší škole. Představeny budou přímo svými autory v cca deset minut trvajících prezentacích, po kterých bude následovat krátká diskuse. Na semináři přednesené příspěvky budou později v textové formě vydány ve formě sborníku. Seminář i sborník jsou financovány z projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO.

Harmonogram semináře:

08.30                         Prezence účastníků
 
10.00                         PhDr. Pavel Petr, KHV FR Litomyšl: slavnostní zahájení semináře, úvodní slovo
 
10.20                         BcA. Martin Kulhánek: Restaurování figury Panny Marie z polychromovaného kamenného sousoší Panny Marie s anděly z výklenkové kaple v ulici Čs. legií v Kutné Hoře a zhotovení rekonstrukční kopie včetně barevné povrchové úpravy; (prezentace praktické bakalářské práce)
 
10.40                         BcA. Ivona Kociánová: Restaurování části nástěnné malby na severní straně místnosti M 315 zámku Vizovice; (prezentace praktické bakalářské práce)
 
11.00                         BcA. Tomáš Titor: Restaurování části nástěnné malby na severní straně místnosti M 315 zámku Vizovice; (prezentace praktické bakalářské práce)
 
11.20                         David Zeman: Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a rozšířený restaurátorský průzkum; (prezentace bakalářské práce)
 
11.40                         BcA. Lukáš Černý: Pražská restaurátorská činnost bratří Boháčů; (prezentace teoretické bakalářské práce)
 
12.00                         BcA. Ivana Havlíčková: Restaurování kamenné polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého z Bratrských oltářů u České Kamenice a hlubší studium specifických příkladů povrchových úprav barokních sochařských děl; (prezentace praktické bakalářské práce)
 
12.20                         BcA. Dana Macounová: Restaurování vápencové sochy anděla z ohradní zdi domu č.p. 48 v Kutné Hoře s využitím nanosuspenzí na bázi hydroxidu; (prezentace praktické bakalářské práce)
  
 
12.40 – 14.00             Polední pauza
 
14.00                         BcA. Radka Nádvorníková: Restaurování pole č. A7 a sloupku B4 na kamenné kašně v Kutné Hoře; (prezentace praktické bakalářské práce)
 
14.20                         BcA. Markéta Berdychová: Komplexní restaurování knihy Vita Sanctorvm z roku 1625, ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci; (prezentace praktické bakalářské práce)
 
14.40                         MgA. Michal Vedral: O technických aspektech starověkých nástěnných maleb ve východním středomoří; (prezentace diplomové práce)
 
15.00                         MgA. Martin Parobek: Dva případy restaurování sochařských děl ze sádry; (prezentace diplomové práce)
 
 
15.20 – 15.40           Odpolední pauza
 
 
15.40                        Mgr. Jan Šíblo: Sbor příbramských ostrostřelců: jeho historie a konzervace dochovaného fondu ve sbírkách SOkA Příbram; (prezentace diplomové práce)
 
16.00                        MgA. Barbora Kopsová: Restaurování čínského závěsného svitku s portrétem zesnulé aristokratky; (prezentace diplomové práce)
 
16.20                         MgA. Karel Křenek: Vazebné struktury konzervačního charakteru; (prezentace diplomové práce)
 
16.40                         MgA. Veronika Sochůrek: Historické monochromatické fotografické techniky; (prezentace diplomové práce)
 
17.00                         Ukončení semináře
 
  
 
Kontaktní osoba:
PhDr. Pavel Petr
Fakulta restaurování
telefon 466 036 592