Studenti Fakulty restaurování pojedou na exkurzi do rakouského Mauerbachu

Exkurze pod názvem „Tradiční vápenné technologie“ se uskuteční ve dvou termínech:
  • 30. 5. – 2. 6. 2013
  • 25. – 27. 9. 2013
 
Studenti navštíví rakouský Mauerbach – centrum pro památkovou obnovu při Národním rakouském památkovém úřadě. Zde se seznámí s tradičními vápennými technologiemi – pálení v maloobjemové peci, hašení vápna, příprava omítek, sgrafita. Kurz bude veden formou praktických ukázek přímo v areálu malebného klášterního komplexu pod vedením odborníků z Památkového úřadu ve Vídni, garantem je Dr. Karl Stingl, který se využitím tradičních vápenných technik zabývá.