Fakulta zdravotnických studií školí pedagogy v PRVNÍ POMOCI

Lektoři z řad akademických pracovníků Fakulty zdravotnických studií pokračují v sérii seminářů se zdravotnickou tématikou a proškolí pedagogické pracovníky a další zájemce v oblasti První pomoci.
 
Semináře proběhnou formou prezentací doplněných praktickými ukázkami na modelech. Účastníci obdrží školící materiál, ve kterém bude každé téma přehledně shrnuto. V případě zájmu si budou moci předváděné demonstrace účastníci sami vyzkoušet. V průběhu každého semináře budou lektoři odpovídat na konkrétní dotazy a řešit konkrétní krizové situace. Předpokládaná délka jednoho semináře je 4 hodiny.
 
Cyklus seminářů v roce 2014 zahrnuje následující harmonogram:
 
  • 24. 1. 2014 a 21. 2. 2014
ZŠ Vejvanovice
 
Školitelé:
Mgr. Jan Pospíchal
 
Mgr. Jana Zezulová
 
Mgr. Hana Ochtinská
 
Mgr. Vít Blanař
 
Mgr. Petra Pavlová
       
Kromě První pomoci obohatí lektoři téma také o výchovu ke zdraví a dialog s žáky a pedagogy.
 
  • 6. 2. 2014
První pomoc pro akademické pracovníky Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
  
Školitelé:
Mgr. Martina Rabová
 
Mgr. Jana Zezulová
 
 
Bližší informace:
Ing. Eva Kynclová
telefon 466 037 753