Fakulta zdravotnických studií pořádá semináře pro pedagogické pracovníky základních a středních škol

První cyklus seminářů proběhne v termínu 26. - 29. 8. 2013.
 
Lektoři z řad akademických pracovníků Fakulty zdravotnických studií navštíví školy, které projevily o semináře zájem, a proškolí pedagogické pracovníky v oblastech
  • První pomoc a akutní stavy u dětí
  • Chronická onemocnění u dětí ve škole
V prvním cyklu seminářů bude proškoleno 130 pedagogů z pardubických základních škol.  Semináře proběhnou formou prezentací doplněných praktickými ukázkami na modelech. Účastníci obdrží školící materiál, ve kterém bude každé téma přehledně shrnuto.   V případě zájmu si budou moci předváděné demonstrace účastníci sami vyzkoušet. V průběhu každého semináře budou lektoři odpovídat na konkrétní dotazy. Předpokládaná délka jednoho semináře je 4 hodiny.

Další cyklus seminářů je plánován na období podzim 2013 – jaro 2014.

Bližší informace:
Ing. Eva Kynclová
telefon 466 037 753