Přednáška JČMF - O špatném nekonečnu

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou všechny zájemce na přednášku

 
doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D.  z Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK
                                         
O špatném nekonečnu
 
Na Hegelově pojmu „špatného nekonečna“ bude ukázáno, v jakém smyslu lze pojmy Hegelovy „vědy o logice“ aplikovat v oblasti matematiky, jak to učinil Hegel na případu Newtonova infinitesimálního kalkulu, a posléze v oblasti pojmové analýzy vůbec.
Jádrem přednášky bude postřeh, že „špatné“ (schlecht) nekonečno je fakticky nekonečno vzniklé pouhou (schlicht) negací konečnosti; stejně jako v Hegelově výkladu zavádí Newton pojem nekonečně malého pouhou negací konečné veličiny, aniž by dostatečně jasně vymezil, co taková veličina je a jaký má vztah k veličinám ostatním.
    
 
termín
čtvrtek 29. května 2014
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A3 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466 036 014
e-mail:
 
Vstup volný.