Konference - Location and Relocation in literature and cultural studies 16.-17.10.2012

Fakulta filozofická pořádá mezinárodní odbornou konferenci a konferenci studentů

Ve dnech 16. a 17. října pořádají anglisté a amerikanisté z Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické mezinárodní odbornou konferenci s názvem Location and Relocation in literature and cultural studies. Konference se koná již pojedenácté a tentokrát se její účastníci budou zabývat literárními texty a kulturními fenomény v jejich rozličných polohách.

Na dvoudenní konferenci jsou pozvaní anglisté a amerikanisté jak z České republiky, tak také ze zahraničí. Ke slovu se dostanou rovněž samotní studenti, jimž je v prezentování výsledků svých výzkumů věnovaná samostatná sekce. Budou mít tak možnost sdílet se svými kolegy vzájemné zkušenosti, ale také se setkají s řadou zajímavých osobností z oblasti anglické a americké literatury a kulturních studií.

Konference se koná v Evropském spolkovém domě a byla uspořádána ve spolupráci s Britským centrem Pardubice.

Konference je součástí aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO.

Pozvánka na konferenci (PDF)

Mezinárodní odborná konference je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletému projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Bližší informace a kontakt:
Mgr. Ladislav Vít
organizátor konference
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF
telefon 466 036 218
e-mail ladislav.vit@upce.cz