Pozvání na konferenci k popularizaci vědy

Závěrečná konference projektu Podpora technických a přírodovědných oborů se koná v Praze
dne 7. a 8. listopadu 2012.
 
  • Konference bude probíhat v prostorách Tyršova domu, Újezd 450, Praha 1.
  • Účast je bezplatná, pro účastníky je zajištěno občerstvení a ubytování v hotelu Ibis na Andělu v dvoulůžkových pokojích.
  • Workshopy se zahraničními přednášejícími budou simultánně tlumočeny do českého jazyka.
  • Vystoupí řada významných přednášejících z českých i zahraničních univerzit s příspěvky o nejnovějších trendech ve výuce přírodovědných a technických oborů a popularizaci vědy.
  • Registrace na konferenci je otevřena do 2. listopadu 2012. 
 
Více informací naleznete na www.generacey.cz nebo na pozvánce.
 
Kontakt:
Petra Herlová
manažerka pro spolupráci s regiony

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Odbor strategických projektů 33
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
mail: Petra.Herlova@msmt.cz
mobil: 725 006 285
www.msmt.cz
 
Univerzita Pardubice je jedním z regionálních koordinátorů na podporu technických a přírodovědných oborů, a to v Pardubickém kraji, v rámci IPN MŠMT, pořadatele konference.
Společně s projektem BRAVO Brána vědě/ní otevřená pomáhá popularizovat vědecko-výzkumnou činnost pracovišť svých sedmi fakult.
Další popularizační akce se zážitky sledujte na http://projekty.upce.cz/bravo/index.html.