Univerzita Pardubice pořádá druhý workshop O VĚDĚ (NE)VĚDECKY II.

Chcete získat zkušenosti s mluveným projevem a získat základy rétoriky? Přijďte na dvouhodinový workshop, kde vás budou čekat:
 
Rétorická cvičení k prezentaci v češtině:
 • základní principy prezentace – populárního vystoupení
 • příprava – realizace mikro-show
 • výstavba vystoupení – struktura obsahu, tři pilíře sdělení
 • dojem – zážitek – vyvrcholení
 • řeč těla, pohyb, práce s hlasem
 • použití pomůcek
 • práce s časem
 • praktická cvičení, práce v týmu – příprava krátkého vystoupení na dané téma
 • umění reagovat na neznámé téma – okamžité odpovědi na otázky
 • zpětná vazba
 
Rétorická cvičení k prezentaci v angličtině:
 • představení sebe a své vědecké prezentace či úkolu, čím se zabývám
 • umění reagovat na neznámé téma – okamžité odpovědi na otázky
 • zpětná vazba

 

 
Ukázky z obdobných prezentací najdete na YouTube, např.: http://www.youtube.com/user/famelab
 
termín:
13. 12. 2012, 12:00 hod
místo:
univerzitní aula, posluchárna A1
kontaktní osoba:     
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon:
466 036 482