ZVĚTŠENO - výstava velkoformátových fotografií

Výstava  ZVĚTŠENO se otevírá 3. března v 15 hodin. Je první realizovanou částí připravované trvalé expozice, jejímž cílem zprostředkování zajímavostí vědy a výzkumu na Fakultě chemicko-technologické zážitkovými metodami.

 
Výstava velkoformátových fotografií odhaluje tajemný svět našima očima běžně neviditelný.  K jeho poznání je potřeba mikroskop. Dokumentace mikrosvěta slouží převážně k výzkumným účelům, má velký význam pro vědu a obsahuje spoustu informací využitelných v daném oboru. Je však i fascinujícím pohledem do světa tvarů, struktur a barev, které nás ohromí svou krásou, jedinečností a rozmanitostí a mohou se stát i uměleckým dílem.
 
Současná mikroskopická technika je spojena s počítači, digitálními kamerami a fotografickými zařízeními. Vystavované fotografie jsou pořízeny badatelským optickým mikroskopem s mikrofotografickým zařízením.  Můžeme obdivovat krásu nasnímaných preparátů připravených na sedmi pracovištích Fakulty chemicko-technologické.
        

Plakát.

Termín: 3. března 2014, 15:00 hodin
Místo:
Fakulta chemicko-technologická, budova HA
2. NP, severní trakt
Kontakt:
Mgr. Eva Francová
Telefon:
466 036 485
E-mail: