Diskuzní večer Science Café v Pardubicích

Studentská iniciativa Mladí pro budoucnost ve spolupráci s Univerzitou Pardubice pořádají neformální večery o zajímavostech ze světa moderní vědy, kde se návštěvníci z řad veřejnosti mohou zeptat vědců z univerzity na vše, co se ve škole nenaučili.
Diskusní pořady pod názvem SCIENCE CAFÉ budou probíhat pravidelně každé poslední úterý v měsíci. První večer začíná v úterý 31. ledna 2012 od 19:00 v Klubu 29 v Pardubicích (ulice Svaté Anežky České).

Auta, televize, rádia, mikrovlnky, mobily, počítače – všude tam a ještě u mnoha dalších přístrojů moderní doby můžeme nalézt využití polovodičů. Lze říci, že zhruba od poloviny 20. století začaly polovodiče ve formě tranzistorů a integrovaných obvodů být dominantem technického pokroku vůbec. Co to polovodiče vůbec jsou? Jak se zkoumají?

Doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr. z Ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se už dlouhou řadu let soustřeďuje zejména na výzkum tzv. vrstevnatých polovodičů se strukturou minerálu tetradymitu. Tyto materiály nacházejí využití především v oblasti termoelektřiny. Mohou být využity pro konstrukci termoelektrických chladičů, nebo termoelektrických generátorů (alternativní zdroj elektrické energie). Jaká jsou praktická použití termoelektrických materiálů? Co jsou to termoelektrické jevy? A jak probíhá samotný výzkum? O tom všem se dozvíte na historicky prvních Science Café v Pardubicích v úterý 31. ledna od 19:00 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České).

S nápadem pořádat zajímavé přednášky o vědě přišli sami studenti univerzity. Využili tak projekt Science Café, který je pro svoji neformálnost určen nejen pro ně samotné, ale také pro širokou veřejnost.

Večery Science Café budou v Pardubicích probíhat pravidelně každý měsíc, vždy s novým tématem a jiným hostem. Vstup je volný.

Projekt Science Café, který již úspěšně funguje v mnoha zemích světa, probíhá v České republice od roku 2008 pod záštitou občanského sdružení Otevíráme. Cílem sdružení je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. Science Café usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury. Více informací naleznete na www.sciencecafe.cz nebo www.mladiprobudoucnost.cz.

Tento cyklus přednášek vznikl v rámci projektu IPN Podpora přírodovědných a technických oborů, Regionální koordinátor pro Pardubický kraj.

Aktualizoval: Zdenka Černá (21. listopadu 2013, 11:44)