Program:

Středa 7. 11. 2012
 
10:00 – 11:00
Registrace, občerstvení
11:00 – 11:15
Zahájení konference
11:15 – 11:45
Perspektiva technických a přírodovědných oborů a jak tyto obory podporovat
Radim Chmelík (hlavní odborný garant IPN PTPO)
11:45 – 12:30
Výstupy KA Motivační aktivity
Jitka Svatošová (odborná garantka KA Motivační aktivity)
12:30 – 13:30
Přestávka, občerstvení
13:30 – 14:15
Výstupy KA Komunikace vědy
Alexandra Hroncová (odborná garantka KA Komunikace vědy)
14:15 – 15:00
Výstupy KA Podpora výuky
Miroslav Brzezina  (odborný garant KA Podpora výuky)
15:00 – 15:30
Přestávka, občerstvení
15:30 – 16:15
Jak komunikovat astronomii a přírodní vědy
Ivana Češková  (VŠB-TU Ostrava)
16:15 – 16:30
Přestávka, občerstvení
16:30 – 18:00
Paralelní workshopy:
 
Tábory s přírodovědnou a technickou tématikou – připravte perfektní akci
Matěj Chour, Jan Kopecký, Martin Kahánek (IPNPTPO)
Tajemství úspěšného popularizátora vědy
Alexandra Hroncová (odborný garant Komunikacevědy IPN PTPO)
Proč a jak učit děti badatelsk y– základy badatelsky orientované výuky
Dana Votápková, Radka Vašíčková (sdružení Tereza)
18:00 – 19:00
Diskuse, závěr prvního dne jednání

 

Čtvrtek 8. 11. 2012
 
8:45 – 9:20
Registrace
9:20 – 9:30
Zahájení druhého dne jednán
9:30 – 10:15
ImprovingScience and Mathematics Teaching. The SINUS Professional
Development Program
Claudia Fischer (zástupkyně německého projektu SINUS)
10:15 – 11:00 Přestávka, občerstvení
11:00 – 11:45
Biophilia–science children project for singer Björk
Jón Örn Guðbjartsson (vedoucí marketingu a komunikace University of Iceland, Reykjavík)
11:45– 12:15 Přestávka, občerstvení
12:15 – 13:00
University science TV broadcasting
Jón Örn Guðbjartsson (vedoucí marketingu a komunikace University of Iceland, Reykjavík)
13:00 – 14:00
Raut
14:00 – 15:00
Jak prakticky na pokusy
David Lobotka, Ivo Opl (IPN PTPO)
15:00 – 15:15
Přestávka
15:15 – 16:45
Adrenalinová show Michaela Londesborougha aneb Věda je zážitek, ukažte to dětem!
Michael Londesborough (IPN PTPO)
16:45 – 17:15
Přestávka, občerstvení
17:15 – 18:15
Isaac Newton – aninspiration for children
SheilaGalt (Chalmers University, Gothenburg – Švédsko)
18:15 – 19:00
Shrnutí a zakončení konference
Aktualizoval: Zdenka Černá (31. října 2012, 14:16)