Základní informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.05
Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Oblast podpory: 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/11.0251
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 10. 2015
 
Finanční zdroje
strukturální fond – 83,8 mil. Kč
státní rozpočet – 14,8 mil. Kč
celkem – 98,6 mil. Kč
Vlastní zdroje – 42,6 mil. Kč
 
Celkové výdaje projektu: 144 mil. Kč
Aktualizoval: Webmaster (7. ledna 2016, 13:27)