Plné přístupy do SciFinder, Reaxys a archivů periodik ACS a RSC otevřeny

Během druhé poloviny března 2013 byla ukončena výběrová řízení a byly podepsány licenční smlouvy s producenty. Všechny EIZ jsou přístupné ze všech IP adres Univerzity Pardubice.

  1. SciFinder - elektronická podoba Chemical Abstracts,
  2. Reaxys - platforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database,
  3. archivy časopisů American Chemical Society,
  4. archivy časopisů Royal Society of Chemistry.

Pozn.: Pro využití databáze SciFinder je třeba se zaregistrovat zde https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=262B8914-86F3-5055-53DC-485D13D1A3CF. Registrace musí být provedena na univerzitní emailovou adresu.

 

Loga