Chemické databáze a časopisy pro vědu, výzkum i studium - školení

Vážení uživatelé,

z operačního programu Věda a výzkum pro inovace, a to konkrétně v rámci projektu "Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ)", byly od r. 2013 uhrazeny přístupy do následujících elektronických informačních zdrojů pro chemii:

  1. SciFinder - elektronická podoba Chemical Abstracts,
  2. Reaxys - platforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database,
  3. Knovel - e-knihy (přírodní a technické vědy),
  4. archivy časopisů American Chemical Society,
  5. archivy časopisů Royal Society of Chemistry.

Dovolujeme si vás proto pozvat na seminář, na kterém Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. z VŠCHT v Praze zdroje představí, provede ukázky vyhledávání a předá vám své bohaté zkušenosti.

Seminář se bude konat v úterý 4. června od 9:30 cca do 12:00 v učebně DB-EDU (DB01005) v přízemí DFJP mezi šatnou a bufetem.

Je určen nejen pro doktorandy a akademické pracovníky, ale i studenti (především bakalanti a diplomanti) zde mohou objevit nové informační zdroje pro svou kvalifikační práci.

Přihlásit se můžete přes portál https://edu.upce.cz vaším NetID a heslem. Poté stačí kliknout na název semináře v příslušném dni v kalendáři a dále na ikonu „Přihlásit se“. Platí pouze pro doktorandy a akademiky! Studenti se mohou přihlásit zasláním e-mailu na blanka.jankovska@upce.cz.

Přímý odkaz na seminář: https://edu.upce.cz/Lists/TerminyKurzu/DispForm.aspx?ID=999

 

Mgr. Iva Prochásková
odborný koordinátor projektu