Zahájení projektu

Projekt Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ byl zahájen 1. 12. 2012.