Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ

  • PO 3, výzva 4.3
  • registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231
  • řešitel: Mgr. Iva Prochásková
  • pracoviště: Rektorát – vedoucí Univerzitní knihovny
  • celková výše dotace: 114 708 479 Kč
    - z toho:  podpora z EU 97 502 207 Kč
                    ze státního rozpočtu 17 206 272 Kč

 

Aktualizoval: Blanka Jankovská (30. října 2014, 14:17)