Informace o laboratorních cvičeních KA 01 ve spolupráci s MFF UK

Pro účastníky projektu TEAM CMV byl v rámci KA 01 pořádán 4 denní cyklus laboratorních cvičení na půdě a ve spolupráci s Matematicko - fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, ve dnech 1. - 4.2.2010. Tématem laboratorních cvičení byla Práce s RTG difraktometry a zpracování dat. Vedení cyklu se ujal RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D., Katedra fyziky kondenzovaných látek.

Pro více informací o náplni praktik klikněte zde.

Aktualizoval: Webmaster (6. října 2010, 11:26)