Cyklus přednášek - doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc.

 

Univerzita Pardubice

Centrum materiálového výzkumu,

projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

 

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

přednášející: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Teorie rozptylu urychlených elektronů, mikrostruktura materiálů

24. a 25. listopadu 2009, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, učebna S21

Na Vaši účast se těší:

 

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. a prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 

zájemce prosíme o registraci na: petr.kostal@upce.cz

 Pozvánka na přednášku (pdf)