Laboratorní cvičení KA 01 na MU v Brně - Čisté prostory

Dne 12. května se v rámci KA 01 projektu TEAM CMV uskutečnila praktická cvičení ve velmi čistých prostorech v Brně. Tyto prostory, které jsou součástí Ústavu fyziky kondenzovaných látek při Masarykově univerzitě, jsou využívány především k výuce zásad chování v prostorech kde je třeba udržovat velmi nízkou koncentraci prachových částic. Tedy například při výrobě polovodičových součástek. V rámci cvičení se 9 posluchačů z naší FChT seznámilo, pod vedením doc. Mikulíka,  s technickým zázemím laboratoře a s prací ve velmi čistých prostorech jako takových. Následně jim bylo umožněno si pomocí fotolitografie připravit na křemíkovém waferu několik aktivních polovodičových součástech a změřit jejich vlastnosti.

Vedoucí KA 01 – Ing. Petr Košťál, Ph.D