Informace o uskutečněných akcích pod vedením Dr. Hejtmánka a doc. Nachtigalla

Dne 3. června se v rámci KA 01 projektu TEAM CMV uskutečnila v Praze praktická cvičení pod vedení Dr. Jiřího Hejtmánka z Fyzikálního ústavu AV ČR. V rámci této návštěvy se mohli studenti a zaměstnanci UPa seznámit s prací na přístrojích určených k měření vlastností látek především za velmi nízkých teplot. Aparatury PPMS a SQUID jsou schopny určovat některé magnetické, elektrické a transportní vlastnosti látek již od teplot kapalného helia, tedy od zhruba 4 K.

V další sérii přednášek a cvičení pořádaných v rámci projektu TEAM CMV se mohli posluchači seznámit s problematikou kvantové chemie. Celý kurz proběhl v šesti dnech a to konkrétně 31.5. – 2.6. a 7.6. – 9.6., pod záštitou doc. Petra Nachtigalla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jeho kolegů. Přednášky byly zaměřeny především na základy kvantové a výpočetní chemie a některé konkrétní oblasti z této problematiky dle zájmu posluchačů. Praktická cvičení, která proběhla za podpory výpočetní kapacity MetaCentra, poté rozvíjela tyto teoretické znalosti při praktických výpočetních úlohách. Část teoretických i praktických cvičení byla věnována také DFT, která je významnou metodou při simulaci chování kondenzovaných materiálů.