Přednáškový cyklus Ing. J. Hejtmánka, CSc.: první přednáška 13.5.2010

Univerzita Pardubice

Centrum materiálového výzkumu,

projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Fakulta chemicko-technologická

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

 

přednášející: Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.

pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

 

Kovové oxidy

 

čas: 13. května2010, 9.00 – 13.00 hod

místo: nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, učebna S21

Na Vaši účast se těší:

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. a prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

Zájemce prosíme o registraci na: petr.kostal@upce.cz

Pozvánka na přednášku (PDF)