Pozvánka na konzultace - Prof. Jong Heo, dne 8.6.2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
Fakulta chemicko-technologická

Vás zvou na konzultace pořádané v rámci Projektu TEAM CMV

přednášející: Prof. Jong Heo

pracoviště: Pohong University, Japonsko

Téma: Consultations in the Field of Rare-earth Doped Glasses for Enhancement of Solar Cell Efficiencies
 

čas a místo: pátek 8. června, 09.00 – 16.00, S21, HB

odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Bližší informace na: petr.kostal@upce.cz nebo lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)