Pozvánka na Cyklus přednášek prof. RNDr. Václava Holého, CSc.

Univerzita Pardubice

Centrum materiálového výzkumu, projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická

 

Vás zvou na Cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV.

 

Krystalografie, rentgenová strukturní analýza reálné struktury,

RTG rozptyl v tenkých vrstvách a nanostrukturách

 

přednášející: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 

čas: 6. listopadu 2009, 9.00 – 16.00 hodin

místo: nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, učebna S1

 

 

Bližší informace, včetně odkazu pro registraci naleznete zde.