Pozvánka na přednáškový cyklus doc. Ing. E. Hulicia, CSc. - první přednáška 26.3.2010

Univerzita Pardubice

Centrum materiálového výzkumu,

projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Fakulta chemicko-technologická

 

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

 

přednášející: doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.

pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

 Fyzika a příprava polovodičových nanostruktur

 

 26. března 2010, 9.00 – 13.00

 nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, učebna S21

 Na Vaši účast se těší:

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. a prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 Zájemce prosíme o registraci na: petr.kostal@upce.cz

Pozvánka na přednášku (PDF)