IDMS 2012 - zpráva ze semináře

RENOMOVANÍ ODBORNÍCI Z OBLASTI MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU SE SETKALI NA VĚDECKÉM SEMINÁŘI SE STUDENTY CHEMICKÝCH DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

Ve dnech 11. až 13. června se v Pardubicích v rámci vědeckého semináře, který nesl název INTERNATIONAL DAYS OF MATERIALS SCIENCE (IDMS)2012, setkali mezinárodní kapacity v oboru materiálové výzkumu, chemie pevných látek a chemického modelování se studenty chemických doktorských programů z šesti českých univerzit, dále ústavů AVČR v.v.i. i ze zahraničních institucí.

Třídenní vědecký seminář pořádala Fakulta chemicko-technologická ve spolupráci s projektem TEAM CMV Centra materiálového výzkumu v rámci 10. Mezinárodní konference Solid State Chemistry 2012. Byl určen zejména pro studenty doktorských chemických studijních oborů a kromě studentů domácí Fakulty chemicko-technologické se jí účastnili doktorandi a vědecko - výzkumní pracovníci z dalších pěti českých, moravských univerzit i 15 univerzit ze zahraničí.

Seminář pro téměř 200 účastníků se uskutečnil v prostorech Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu v Polabinách, Pardubice.

Mezi přednášejícími byli renomovaní zahraniční odborníci prof. Stephen Elliott (Velká Británie), Dr. Rotraut Merkle (Velká Británie), prof. Ivan Kityk (Polsko), Dr. Carlo Massobrio (Francie), prof. Yun Lu (Čína), prof. Fredric Smektala (Francie) a prof. Naoki Ohashi (Japonsko). Jednacím jazykem semináře byla angličtina. Přednášely i sami studenti doktorských studijních oborů v oblasti chemických disciplín a nanomateriálů a jejich odborná vystoupení byla hodnocena mezinárodní odbornou komisí. Nejlepší přednášky a vývěskové sdělení (poster) byly oceněny věcným darem.

za přednášku – kategorie PhD student:

Ing. Jakub Kolář - SYNTHESIS AND RESISTIVE SWITCHING OF CHALCOGENIDE GLASS BASED NANOWIRE ARRAY CELLS

za přednášku – kategorie postdok:

Ing. Jan Macák, Dr. - NANOSTRUCTURED ANODIC TEMPLATES FOR ADVANCED MATERIALS

za poster:

Ing. Tomáš Kohoutek, Ph.D. - SOFT-STAMPING CHALCOGENIDE BULK GLASSES


V rámci semináře IDMS  2012 proběhla také výstava „Material Science Exposition“, kde účastníci konference mohli shlédnout praktické ukázky experimentů, simulací a dalších demonstrací prezentovaných v rámci popularizace vědy a výzkumu v oblasti materiálových věd.

„Tematické zaměření doktorského semináře IDMS 2012 zahrnovalo prezentaci nejnovějších poznatků, moderních aplikací a myšlenek na poli materiálového výzkumu s akcentem na chemii pevných látek“upřesňuje prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., odborný garant projektu, a dodává: „Hlavní přednáškové bloky byly zaměřeny na oblast chemického modelování, výzkumu v oblasti polovodičů a chalkogenidových skel“.