Pozvánka na přednáškový cyklus Ing. J. Kotka, Dr., první přednáška 11.1.2011

Univerzita Pardubice

Centrum materiálového výzkumu,

projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

 

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

přednášející: Ing. Jiří Kotek, Dr.

pracoviště: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

téma: Fyzika polymerů

 

první přednáška cyklu 11. leden 2010, 09:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

další přednášky: 18.1., 25.1., 1.2. 2011 ve stejný čas

 

nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, učebna S21 

Bližší informace na :  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)