Pozvánka na přednáškový cyklus Ing. V. Laguty, DrSc. - první přednáška 27.10.2009

Centrum materiálového výzkumu, projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Vás zvou 27.10.2009 na přednášku Ing. V. Laguty, DrSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR na téma EPR a kvantové chemické výpočty.

Tato přednáška je organizována v rámci série přednáškových cyklů projektu "Team CMV". Více informaci o této akci a odkaz pro registraci naleznete zde.