Pozvánka na přednášky - Mgr. Jan Mistrík, Ph.D., první dne 6.2.2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

 

přednášející: Mgr. Jan Mistrík, Ph.D.

pracoviště: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

téma: Optika tenkých vrstech a povrchů

čas: první přednáška cyklu 6. února 2012, 13.00 – 17.00 hodin
       další přednášky: 10. 2., 24. 2. 2012, 9.00 – 13.00 hodin
       další přednášky: 2. 3., 9. 3. 2012, 9.00 – 12.00 hodin

místo: nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HA, S11

Odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš WÁGNER, CSc.
Bližší informace na : petr.kostal@upce.cz,  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)