Pozvánka na přednášku RNDr. B. Rezka, Ph.D., dne 30.11.2010

Univerzita Pardubice

Centrum materiálového výzkumu,

projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

 

Vás zvou na přednášku pořádanou v rámci Projektu TEAM CMV

přednášející: RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

téma: Samouspořádávací principy 

 čas: 30. listopad 2010, 09:00 – 13:00 hodin

 

 

nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, učebna S21 

Bližší informace na :  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)