Pozvánka na přednášky - Ing. Jaroslava Šilhánka, CSc., první dne 14.11.2011

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

přednášející: Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

 pracoviště:   Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

téma: Chemické databáze

čas:

14. listopadu 2011, 13.00 – 17.00 hodin, S 21

16. listopadu 2011, 13.00 – 17.00 hodin, S 21

23. listopadu 2011, 9.00 – 13.00 hodin, Univerzirtní knihovna/ PU

 

místo: nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB - S21 a Univerzitní knihovna

Odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš WÁGNER, CSc.
Bližší informace na : petr.kostal@upce.cz,  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)