TŘÍLETÝ PROJEKT „TEAM CMV“ UNIVERZITY PARDUBICE ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Projekt TEAM CMV - podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědecko-výzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Univerzity Pardubice byl poslední červencový den úspěšně ukončen.

V průběhu třech let byl realizován rozsáhlý program odborného vzdělávání mladých a perspektivních pracovníků vědy a výzkumu a studentů doktorských a magisterských studijních programů Fakulty chemicko-technologické v oblasti materiálových věd. Odborné vzdělávání probíhalo v šesti klíčových aktivitách s důrazem na nejnovější technologie a poznatky, přístrojové vybavení a praktické aplikace v oborech chemie a fyziky pevných látek, povrchů a tenkých vrstev, optiky, optoelektroniky a fotoniky, nových perspektivních materiálů, nanomateriálů a nových zdrojů energie.

Projekt na podporu odborného vzdělávání a rozvoje vědecko-výzkumného týmu Centra materiálového výzkumu (TEAM CMV) byl zahájen v roce 2009 a na realizaci všech vzdělávacích aktivit a na podporu rozvoje mladých badatelů získal univerzitní tým 16,6 mil. Kč.

„Projekt TEAM CMV umožnil vytvořit a implementovat systém nadstavbového vzdělávání aktivních a nadaných studentů, perspektivních akademických a vědecko-výzkumných pracovníků Fakulty chemicko-technologické v oblasti materiálového výzkumu. Také přispěl k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti, nastartování nových zahraničních spoluprací a propagaci výsledků materiálového výzkumu pěstovaného na Univerzitě Pardubice nejenom v České republice, ale i ve světě,“ upozorňuje na přínos tříletého projektu jeho odborný garant prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.

V průběhu projektu měli mladí výzkumníci a studenti možnost zúčastnit se velkého počtu odborných akcí:

  • přes 200 přednášek českých a zahraničních odborníků (245 přednášek, 1 256 hodin, 2 437 účastníků),
  • téměř dvacetizahraničních odborných konferencí (17 účastí s aktivním vystoupením),
  • více než dvacetizahraničních stáží (24 výjezdů)
  • a speciálně zorganizovaných odborných seminářů (4 akce, 7 seminářových dnů, 921 účastníků).

Přednášky a cvičení vedlo více než 100 odborníků z České republiky i ze zahraničí. Nejúspěšnějším přednáškovým cyklem projektu se stal cyklus pěti přednášek prof. Safy O. Kasapa z kanadské university ze Saskatchewanu na téma „Physics and Application of Eletronic Materials“ (fyzika a aplikace elektronických materiálů).

Do akcí projektu se úspěšně zapojilo z Fakulty chemicko-technologické na sto sedmdesát studentů (168 z celkového počtu 2 213 studentů FChT) a přes 70 akademických pracovníků (76 z celkového počtu 171). Nejpočetnější skupinou byli studenti doktorských studijních programů (124 osob, což je statisticky polovina všech PhD studentů fakulty).

„Takový komplexní systém odborného vzdělávání mladých badatelů, který byl v rámci projektu úspěšně sestaven a ověřen, chceme využívat i nadále, tj. i po ukončení projektu TEAM CMV, samozřejmě s modifikací podle potřeb cílové skupiny a fakulty,“ doplňuje koordinátorka projektu Ing. Monika Vejchodová.

Na řešení tříletého projektu se podílel tým odborníků Fakulty chemicko-technologické pod vedením prof. Ing. Tomáše Wágnera, CSc., odborného garanta projektu, a Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice v čele s vedoucí oddělení a zároveň koordinátorkou projektu Ing. Monikou Vejchodovou.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoj.

Projekt TEAM CMV se prezentuje vlastními internetovými stránkami, kde je možné kromě textových informací nalézt fotogalerii, videogalerii či hodnocení jednotlivých přednášek a přednáškových cyklů (http://projekty.upce.cz/cmvteam/index.html).