Přednáškový cyklus Doc. Ing. V. Zimy, CSc.: 5. - 6. 5. 2010

Univerzita Pardubice

Centrum materiálového výzkumu,

projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Fakulta chemicko-technologická

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

 

přednášející: Doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc.

pracoviště: Ústav makromulekulární chemie AV ČR

 

Hybridní materiály 

 

čas: 5. - 6. května 2010, 9.00 – 13.00 hod.

místo: nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, učebna S11

Na Vaši účast se těší:

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. a prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

Zájemce prosíme o registraci na: petr.kostal@upce.cz

Pozvánka na přednášku (PDF)