Klíčová aktivita 1 (vzdělávání českými odborníky)
Uhlíkové materiály: příprava, vlastnosti a aplikace
RNDr. Mgr. Jan Čemák, Ph.D.,  26.11. 2010
 
Hodnocení posluchačů:
 
 
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Odborná úroveň
5
5
1
0
0
Srozumitelnost
8
3
0
0
0
Organizační zabezpečení
5
1
4
0
1
Přínos pro práci
1
3
7
0
0
Celkové hodnocení
5
5
1
0
0
 
Náměty a doporučení: žádné
 
Hodnocení přednášející:
 
Hodnocení lektora
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
odborná úroveň
 
X
 
 
 
komunikace s publikem
X
 
 
 
 
Organizační zabezpečení
X
 
 
 
 
Přínos pro práci
 
 
X
 
 
Celkové hodnocení
X
 
 
 
 
Náměty a doporučení
ne
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje informace o přednášce:
 
  
Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 08:51)