20.4. 2012

Klíčová aktivita:KA02
(Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky)
 
Název přednášky:
Silver-doped Chalcogenide Planar Waveguides for Compact Nonlinear Optical Devices
 
Lektor:
Duk Yong Choi
 
Datum konání:
20.4. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
 
1.      Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
Velmi dobře
2.      Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
Velmi dobře
3.      Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
Výborně
4.      Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
Výborně
5.      Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
Velmi dobře
 
Hodnocení posluchačů:
 
Jak jste se dověděli o této přednášce?
 
Intranet UPa                                      2
www FChT/CMV                              1
www projektu TEAM CMV             3
LCD u recepce FChT                        0
Osobní pozvání                                  6
 
 
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
10
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
10
0
0
0
0
Organizační zabezpečení
9
1
0
0
0
Přínos pro práci
8
2
0
0
0
Celkové hodnocení
10
0
0
0
0
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Srozumitelnost přednášky
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Organizační zabezpečení
90,00
10,00
0,00
0,00
0,00
Přínos pro práci
80,00
20,00
0,00
0,00
0,00
Celkové hodnocení
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Náměty a doporučení:
1)      Přednáška byla dobrá. Takové přednášky by bylo dobré dělat častěji, dvakrát měsíčně.
2)      Vynikající příležitost pro další rozšiřování výzkumu společného zájmu.
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Aktualizoval: Webmaster (31. července 2012, 09:16)