25.1. 2012

Klíčová aktivita:KA01
(Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky)
 
Název praktika:
Fotoluminiscence
 
Lektor: Ing. Ondřej Cibulka, Ph.D.
Datum konání:  25.1. 2012
Škála hodnocení:
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
  1. Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení  Velmi dobře
  2. Jak hodnotíte komunikaci s publikem?   Velmi dobře
  3. Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení Velmi dobře
  4. Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?   Velmi dobře
  5. Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?   Velmi dobře
Hodnocení posluchačů:
Jak jste se dověděli o této přednášce?
Intranet UPa                                      1
www FChT/CMV                               1
www projektu TEAM CMV               0
LCD u recepce FChT                      0
Osobní pozvání                                5
 
Pozn. Jeden účastník zaškrtnul 3 možnosti.
 
  
 
škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
3
2
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
4
1
0
0
0
Organizační zabezpečení
4
1
0
0
0
Přínos pro práci
3
2
0
0
0
Celkové hodnocení
3
2
0
0
0
  
škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
60.00
40.00
0.00
0.00
0.00
Srozumitelnost přednášky
80.00
20.00
0.00
0.00
0.00
Organizační zabezpečení
80.00
20.00
0.00
0.00
0.00
Přínos pro práci
60.00
40.00
0.00
0.00
0.00
Celkové hodnocení
60.00
40.00
0.00
0.00
0.00
 
Náměty a doporučení:
Velmi srozumitelné a přínosné praktikum.
 
Pan Ing. Petr Košťál, Ph.D. ani po osobní urgenci nedodal plán realizace přesunu Praha-hl.n.-FzU, čímž se předpokládaná bezproblémová realizace praktických cvičení změnila téměř na survival.
 
 
  
 
  
Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 08:40)