Přednáškový cyklus doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc.

24. -25. 11. 2009

"Teorie rozptylu urychlených elektronů, mikrostruktura materiálů"

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 13.

Dotazník, v kterém respondenti uvedli své názory a hodnocení na danou problematiku (viz graf), dále obohatili o další náměty a doporučení, a to:

  • „Tato přednáška by si zasloužila více času, aby se daná problematika mohla probrat podrobněji“.
  • „Vzhledem k obsahu přednášek nedostatečný časový rozsah“.

 

 

Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 08:53)