16.4. – 20.4. 2012

Klíčová aktivita:KA02
(Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky)
 
Název přednášky:
Optoelectronic Materials and Devices
 
Lektor:
Dr. Richard Curry
 
Datum konání:
16.4. – 20.4. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
 
1.      Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
Výborně
2.      Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
Výborně
3.      Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
Výborně
4.      Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
Výborně
5.      Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
Výborně
 
Náměty a doporučení:
Návštěva byla velmi úspěšná v identifikaci dalších oblastí společného zájmu. Dalším prospěchem pro obě skupiny by byla, pokud je možná, reciproční návštěva UK. Takové osobní interakce umožňují rozvíjet výzkumné programy kromě toho, co je možné prostřednictvím výměny vzorků.
 
Hodnocení posluchačů:
 
Jak jste se dověděli o této přednášce?
 
Intranet UPa                                      3
www FChT/CMV                             0
www projektu TEAM CMV             2
LCD u recepce FChT                        0
Osobní pozvání                                  3
 
 
  
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
7
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
6
1
0
0
0
Organizační zabezpečení
4
2
1
0
0
Přínos pro práci
4
3
0
0
0
Celkové hodnocení
7
0
0
0
0
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Srozumitelnost přednášky
85,71
14,29
0,00
0,00
0,00
Organizační zabezpečení
57,14
28,57
14,29
0,00
0,00
Přínos pro práci
57,14
42,86
0,00
0,00
0,00
Celkové hodnocení
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Náměty a doporučení:
1)      Pěkné, ale studenti by to měli mít povinné, zejména ty části, které dělají chalkogenidová skla.
2)      Celkový cyklus přednášek byl excelentní. Takové přednášky by měly být pořádány častěji, 4 – 5krát ročně.
 
  
 
  
Aktualizoval: Webmaster (31. července 2012, 09:00)