Dotazníkové hodnocení

Klíčová aktivita 1 (vzdělávání českými odborníky)
doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr.  24.11. 2010

 
 
 
 
 
Hodnocení posluchačů:
 
 
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Odborná úroveň
6
0
0
0
0
Srozumitelnost
4
2
0
0
0
Organizační zabezpečení
6
0
0
0
0
Přínos pro práci
5
1
0
0
0
Celkové hodnocení
5
1
0
0
0
 
Náměty a doporučení: žádné
 
Hodnocení přednášející:-dosud nevyplněno
 
Hodnocení lektora
Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
odborná úroveň
 
X
 
 
 
komunikace s publikem
X
 
 
 
 
Organizační zabezpečení
X
 
 
 
 
Přínos pro práci
X
 
 
 
 
Celkové hodnocení
X
 
 
 
 
Náměty a doporučení
ne
 
 
 
 
 
 
Zdroje informace o přednášce:
 
  
Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 08:54)