Přednáškový cyklus doc. Ing. Dušan Galusek, Ph.D. - 6. - 10. 12. 2010

Pokročilé kreramické materiály

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 6.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, naprostá většina respondentů byla maximálně spokojena jak s výkladem a pochopením daného tématu tak s celkovým shrnutím dané přednášky.

 

  

Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 14:38)