Přednáškový cyklus prof. Duncan Gregory

28. - 31. 3., 1. 4. 2011

Solid state chemistry – nanoscale solids theory

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 10.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, naprostá většina respondentů byla maximálně spokojena jak s odbornou úrovní lektora tak i organizačním zabezpečením kurzu.

 

Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 14:39)