Přednáškový cyklus prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.

 

24. 1., 28. 1., 31. 1. 2011

hmotnostní spektrometrie

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 11.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, naprostá většina respondentů byla maximálně spokojena jak s odbornou úrovní lektora tak i organizačním zabezpečením kurzu. Dotazovaní neměli žádné připomínky.

 

Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 14:40)