Přednáškový cyklus prof. RNDr. Václav Holého, CSc.

 6. 11., 13.11., 27.11., 4.12. 2009

"KRYSTALOGRAFIE, RENTGENOVÁ STRUKTURNÍ ANALÝZA REÁLNÉ STRUKTURY,
RTG ROZPTYL V TENKÝCH VRSTVÁCH A NANOSTRUKTURÁCH"

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 10.

Dotazník, v kterém respondenti uvedli své názory a hodnocení na danou problematiku (viz graf), dále obohatili o další náměty a doporučení, například:

  • „Líbilo se mi, že lektor operativně přizpůsobil přednášky cílové skupině, uváděl praktické příklady, působil velmi profesionálně“.
  • „U přednášek podobného typu se spíše zaměřit na experimentální část a praktické využití než na rozebírání problematiky po matematické stránce“.
  • „Prospěšné by bylo rozšířit výuku matematiky a fyziky jak v magisterské tak i doktorské úrovni studia.

 

Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 14:41)