Přednáškový cyklus doc. Ing. Jiří Homola, DSc.

1. 4. 2011

Optické biosenzory s povrchovými plazmony a jejich aplikace

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 11.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, naprostá většina respondentů byla spokojena jak s odbornou úrovní lektora a srozumitelností tak i organizačním zabezpečením kurzu. Dotazovaní by dále uvítali zaslání abstraktu přednášky.

 

Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 14:41)